भिडियो केन्द्र

आर्मेचर रोटर इन्सुलेशन पेपर सम्मिलित मेसिन

आर्मेचर रोटर प्लानर कम्युटेटर वेल्डिङ मेसिन

आर्मेचर रोटर उच्च गति घुमाउने मेसिन

पूर्ण रूपमा स्वचालित चार-स्टेशन स्टेटर घुमाउने मेसिन

बिजुली chainsaw को लागि आर्मेचर स्वचालित रोटर उत्पादन लाइन

घरका उपकरणहरूको लागि मोटर रोटरहरूको उत्पादनको लागि द्रुत मोटर रोटर उत्पादन लाइन